Od dnia 23.04.2019 prom w Walkowicach
wznawia przeprawę na rzece Noteć.

www.Walkowice.pl

Gminne Obchody 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

DSC 0348

      „Oddaliście ojczyźnie życie, polskiej ziemi krew, narodowi serce, Bogu duszę”

    13. lutego 2019 roku w Walkowicach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. To właśnie w naszej małej miejscowości odbyły się Gminne Obchody 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.Co roku, w lutym, upamiętniamy wydarzenia tamtych dni. Oddajemy cześć bohaterom.. Tegoroczne obchody miały jednak wyjątkowy, nader uroczysty charakter. Obchody rozpoczęliśmy mszą świętą celebrowana przez ks. proboszcza Pawła Froelicha, ks. Kanonika Jerzego Ranke oraz ks. Huberta Ciachowskiego. Następnie w towarzystwie orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza Tadeusza Kurzaca udaliśmy się do centrum naszej miejscowości. Zebranych gości przywitał gospodarz uroczystości- Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek. Pan Wójt odniósł się do napisu umieszczonego na naszym Pomniku: „(…) Piękne i wzruszające słowa, które (…) krzyczą do nas, abyśmy pamiętali, abyśmy tę pamięć przekazywali następnym pokoleniom, abyśmy z szacunkiem czcili bohaterów tamtych czasów (…).” Następnie przedstawił okoliczności utworzenia Społecznego Komitetu Obchodów zainicjowanego przez lokalnych przedsiębiorców pana Jacka Gruszkiewicza – właściciela firmy Viabud. oraz pana Mieczysława Kozłowskiego właściciela firmy Komat. To z inicjatywy tych dwóch Panów na placu koło naszego Pomnika stanęła dzwonnica z wierną kopią naszego walkowickiego dzwonu. W tym miejscu nadmienić trzeba, że dzwon w całości ufundowany został przez Pana Gruszkiewicza oraz Pana Kozłowskiego. Podczas tej wyjątkowej uroczystości nowy dzwon- Dzwon Niepodległości został poświecony. Jako pierwszy serce dzwonu w ruch wprawił ks. Proboszcz Froelich, następnie w dzwon uderzyli fundatorzy oraz synowie Powstańców Wielkopolskich- pan Andrzej Jany oraz pan Jerzy Wylegała. Stary dzwon umieszczony jest między dzwonnicą a pomnikiem tak , aby każdy mógł go podziwiać z bliska. Podczas obchodów głos zabrał także Przewodniczący Honorowego Komitetu Obchodów 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Stachowski oraz zaproszeni goście. Wśród uczestników uroczystości przed pomnikiem w Walkowicach obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz państwowych, władz lokalnych, przedstawiciele Powiatu i Gminy, przedstawiciele Policji, Staży, Wojska Polskiego, Nadleśnictwa Sarbia, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie z pobliskich szkół, przedszkoli, mieszkańcy pobliskich miejscowości oraz mieszkańcy Walkowic. Przy pomniku oraz przy grobach naszych powstańców wartę pełniła 12 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Nomada”. Przed pomnikiem złożono kwiaty, zapalono znicze. Niezwykle podniosłym momentem był wspólny śpiew hymnu oraz pieśni patriotycznych w akompaniamencie wyżej wspomnianej orkiestry dętej. Zwieńczeniem tych niezwykłych obchodów była rekonstrukcja walk powstańczych, natomiast w namiotach na przybyłych gości czekała powstańcza grochówka oraz ciasto, za które serdecznie dziękujemy mieszkańcom Walkowic, Romanowa Dolnego oraz Romanowa Górnego.

            Dziękujemy z całego serca za pomoc w organizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Dziękujemy za obecność pocztów sztandarowych, w szczególności chorągwi Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego. Dziękujemy sponsorom, Pani Dyrektor Róży Wesołek oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym za piękny program artystyczny oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Walkowicach za pomoc, bez której ta impreza nie mogłaby się udać.

Foto: