Od dnia 12 grudnia 2017 przeprawa promowa w Walkowicach
zostaje wyłączona na czas zimowy

www.Walkowice.pl