Od 25 listopada 2019r. przeprawa promowa w Walkowicach
zawiesza kursowanie na rzece Noteć.

www.Walkowice.pl