Od 4 maja 2020r. przeprawa promowa w Walkowicach
wznawia kursowanie na rzece Noteć.

www.Walkowice.pl