Od dnia 6 maja 2021 przeprawa promowa na rzece Noteć
w Walkowicach zostaje wznowiona.

www.Walkowice.pl