Przedszkole Walkowice

 

Kadra Pedagogiczna Przedszkole w Walkowicach

mgr Marlena Mądrzak- dyrektor przedszkola

mgr Joanna Just-Dłużak – wychowawca i logopeda

mgr Anna Kulesza-Filoda- nauczyciel wspomagający

mgr Danuta Grencel – katechetka

mgr Agnieszka Buchholz- j. angielski

Obsługa:

Katarzyna Sieminiak –kucharka

Anna Florek- woźna oddziałowa, referent ds. zaopatrzenia