Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

16.X.1978 Karol Wojtyła zostaje Papieżem

Dzisiaj przypada 34 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
16.10.1978


Oto pierwsze orędzie Jana Pawla II:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Najdrożsi Bracia i Siostry!

Jeszcze przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawla I, a oto Najdostojniejsi Kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijanskiej.

Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie.

Nie wiem, czy potrafię rozmawiać waszym... naszym językiem włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokladaną w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana Boga i z pomocą ludzi.


                                                                                           
   Wspomnienie o Ojcu Świętym, to także wspomnienie o osobie pełnej poczucia humoru, dystansu do własnych chorób i słabości oraz innych ludzi. Trwający 26 lat pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w historii kościoła. W tym czasie, podczas 102 pielgrzymek zagranicznych Ojciec Święty przemierzył 1, 6 mln km, dotarł do 135 państw. Odwiedzając najbiedniejsze i najbogatsze kraje podkreślał, ze przyszłość świata zakorzeniona jest w poszanowaniu niezbywalnej godności osoby ludzkiej i poświeceniu dla niej. Przypominał o prawie do wolności i wiary. Zwracał uwagę na problemy ludzi chorych, uwielbiał dzieci, przyciągał młodzież. Wielokrotnie poruszał tematy bliskie robotnikom – mówił o wartości podejmowanego przez nich trudu i prawie do upominania się o godną pracę i płacę.
     Wszędzie gdzie był, modlił się o pokój na świecie.


Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawla II

 

BOŻE W TRÓJCY
 PRZENAJŚWIĘTSZEJ,
 DZIĘKUJEMY CI ZA TO,
 ŻE DAŁEŚ KOŚCIOŁOWI PAPIEŻA
 JANA PAWŁA II I SPRAWIŁEŚ,
 ŻE ZAJAŚNIAŁA W NIM TWOJA
 OJCOWSKA DOBROĆ, CHWAŁA
 KRZYŻA CHRYSTUSA
 I BLASK DUCHA MIŁOŚCI.
 ON, ZAWIERZAJĄC CAŁKOWICIE
 TWOJEMU MIŁOSIERDZIU
 I MATCZYNEMU
 WSTAWIENNICTWU MARYI,
 STAŁ SIĘ ŻYWYM OBRAZEM
 JEZUSA DOBREGO PASTERZA,
 WSKAZUJĄC NAM ŚWIĘTOŚĆ –
 WYSOKĄ MIARĘ ŻYCIA
 CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, JAKO
 DROGĘ DO OSIĄGNIĘCIA
 WIECZNEGO ZJEDNOCZENIA
 Z TOBĄ. UDZIEL NAM,
 ZA JEGO PRZYCZYNĄ, ZGODNIE
 Z TWOJĄ WOLĄ, TEJ ŁASKI,
 O KTÓRĄ PROSIMY, Z NADZIEJĄ,
 ŻE ZOSTANIE ON RYCHŁO
 WŁĄCZONY W POCZET TWOICH
 ŚWIĘTYCH.  AMEN.