Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Wielki Post

wielki post     W środę popielcową, rozpoczął się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych
z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.
W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej, do których zapraszamy.

     Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się w piątki o godz. 17.30 dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 18.30. Gorzkie Żale w kościele parafialnym o godz. 10.45, w Walkowicach i Węglewie o 9.15.

     Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Czas trwania Wielkiego Postu został ustalony na 40 dni na początku IV w, prawdopodobnie na pamiątkę 40-sto dniowego pobytu Jezusa na pustyni gdzie poszcząc kuszony był przez szatana.
W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem.

     Już w Starym Testamencie osoba, która podejmowała się postu między innymi posypywała głowę popiołem. Było to wyraźne nawiązanie do aktu stworzenia człowieka z prochu ziemi.
Proch jest symbolem przemijalności, a posypanie nim głów - wyrazem poddania się Bogu Stwórcy. Dlatego przy okazji posypywania wiernych popiołem w Środę Popielcową mogliśmy usłyszeć słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz".
    War
to zwrócić uwagę, iż 40 to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest czas.
Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje swoje 40 dni, czas na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia. Ten czas ma swoje szczególne miejsce: na pustyni, z dala od zgiełku świata i jego uciech; w ciszy, tam, gdzie rzeczywiście można Boga usłyszeć w głębi swojego serca.
   Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, będących - jak w ciągu całego roku - bardziej radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu
jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia - czasu bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne - święta wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej.