Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

    W dniu 15 września 2013r. w Walkowicach uczestniczyliśmy w odpuście ku czci Podwyższenia Krzyża Św.
Uroczystą mszę św. odprawił ks. proboszcz Jerzy Ranke i ks. Rafał Dąbrowicz. Słowo Boże wygłosił wikariusz, którego przywitaliśmy z początkiem września. W kazaniu była mowa o wielkim znaczeniu krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i roli w zbawieniu i wybawieniu od zła wszelkiego. Prawdę o krzyżu zapowiedział już Bóg Izraelitom, wówczas na pustyni, kiedy nakazał im wpatrywać się w wywyższonego węża miedzianego.

„.. Jak Mojżesz
kazał wywyższyć na pustyni
węża miedzianego,
aby każdy, kto nań spojrzy
był ocalony, (Lb 21, 9)
tak wywyższony będzie
Syn Człowieczy,
aby każdy
kto w Niego wierzy,
miał życie wieczne…” (J 3, 14).

    Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia nam iż w życiu codziennym powinniśmy spoglądać na krzyż i szukać odpowiedzi na każde nasze troski i problemy oraz uczyć się rozmowy z Bogiem.
     We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe Matek Różańcowych, straży pożarnej OSP oraz mieszkańcy i przybyli goście. Podczas procesji dziewczynki sypały kwiaty przed Najświętszym sakramentem. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy swoją pracą i poświęconym czasem przygotowali kaplicę na uroczystość odpustową.