Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś- Święto Podwyższenia Krzyża

   W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
  Uroczysta msza została odprawiona o 12:30. Sumie odpustowej przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Ranke w koncelebrze wikariusza ks. Rafała Dąbrowicza oraz gościa o. Jesse Justa -Misjonarza Ludowego i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej. Ojciec Jesse wygłosił słowo Boże, ukazując nam znaczenie krzyża, którego pionowa belka jest znakiem łączącym ziemię z niebem, zaś pozioma symbolizuje ramiona Chrystusa, który otwiera się na każdego człowieka i pragnie przytulić do swojego ojcowskiego serca. Podczas kazania Ojciec zwrócił uwagę na szatana, który w dzisiejszych czasach walczy z Bogiem i niszczy człowieka na wszelki możliwy sposób. W podstępny sposób pragnie przyporządkować sobie ludzkość . Dlatego tylko w Krzyżu, w hańbiącym narzędziu Męki Chrystusa, powinniśmy odnajdywać znak zbawienia ludzkości oraz zwycięstwo nad szatanem. Śmierć wywyższyła bowiem Syna Człowieczego i obecnie udziela On nam z krzyża swojej mocy.
  Piękna liturgia, wspaniałe słowo boże, wystrój naszej kaplicy oraz uczestnictwo dużej ilości gości i parafian pozwoliły przeżyć duchowo w pełni święto Krzyża Świętego. Na mszy świętej nie zabrakło ministrantów, którzy służyli przy ołtarzu oraz małych dziewczynek, które tak licznie i ochoczo w procesyjnym orszaku sypały piękne kwiaty tworząc kolorowy dywan. Podczas mszy nie zabrakło sztandaru Matek Różańcowych oraz sztandaru OSP Walkowice.
  W końcowej części nabożeństwa ks. proboszcz podziękował Ojcu Jesse, dziewczynkom, młodzieży, strażakom i wszystkim wiernym, którzy przybyli na odpust.
  Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów odpustowych składamy serdeczne "Bóg zapłać".


foto: Maciej Gacek