Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Zmartwychwstanie Pańskie

Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja
Głośmy razem z aniołami: alleluja, alleluja
Triumfuje Boży Syn: alleluja, alleluja
Nieba śpiew podejmij ziemio: alleluja, alleluja.
Zmartwychwstanie2

Boże Narodzenie

Pasterka w Kaplicy w Walkowicach odbędzie się o 22:30
święta rodzina

Środa  24.12.
22.30 – Walkowice – śp. Franciszka Filodę od współpracowników nadzoru wodnego z Ujścia.

Czwartek 25.12. NARODZENIE PAŃSKIE
9.30 – Walkowice – int. wolna

Piątek  26.12. św. Szczepana pierwszego męczennika
9.30 -Walkowice– śp. Leona Bukowskiego

Niedziela 28.12. Niedziela św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
9.30 -Walkowice– śp. Helenę i Władysława Nowickich oraz Jana Nowickiego i zm. z rodz.

 

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś- Święto Podwyższenia Krzyża

   W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
  Uroczysta msza została odprawiona o 12:30. Sumie odpustowej przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Ranke w koncelebrze wikariusza ks. Rafała Dąbrowicza oraz gościa o. Jesse Justa -Misjonarza Ludowego i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej. Ojciec Jesse wygłosił słowo Boże, ukazując nam znaczenie krzyża, którego pionowa belka jest znakiem łączącym ziemię z niebem, zaś pozioma symbolizuje ramiona Chrystusa, który otwiera się na każdego człowieka i pragnie przytulić do swojego ojcowskiego serca. Podczas kazania Ojciec zwrócił uwagę na szatana, który w dzisiejszych czasach walczy z Bogiem i niszczy człowieka na wszelki możliwy sposób. W podstępny sposób pragnie przyporządkować sobie ludzkość . Dlatego tylko w Krzyżu, w hańbiącym narzędziu Męki Chrystusa, powinniśmy odnajdywać znak zbawienia ludzkości oraz zwycięstwo nad szatanem. Śmierć wywyższyła bowiem Syna Człowieczego i obecnie udziela On nam z krzyża swojej mocy.
  Piękna liturgia, wspaniałe słowo boże, wystrój naszej kaplicy oraz uczestnictwo dużej ilości gości i parafian pozwoliły przeżyć duchowo w pełni święto Krzyża Świętego. Na mszy świętej nie zabrakło ministrantów, którzy służyli przy ołtarzu oraz małych dziewczynek, które tak licznie i ochoczo w procesyjnym orszaku sypały piękne kwiaty tworząc kolorowy dywan. Podczas mszy nie zabrakło sztandaru Matek Różańcowych oraz sztandaru OSP Walkowice.
  W końcowej części nabożeństwa ks. proboszcz podziękował Ojcu Jesse, dziewczynkom, młodzieży, strażakom i wszystkim wiernym, którzy przybyli na odpust.
  Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów odpustowych składamy serdeczne "Bóg zapłać".


foto: Maciej Gacek

Odpust Podwyższenia Krzyża Św.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
krzyż odpust

Zapraszamy serdecznie na sumę odpustową do Walkowic 14 września o godz. 12:30

Nasz Święty Jan Paweł II

    "Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy"
Papież swiety

Kard. Amato:

Ojcze Święty, Święta Matka Kościół prosi usilnie o to, by Wasza Świątobliwość wpisał błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II w poczet świętych i aby jako tacy wzywani oni byli przez wszystkich chrześcijan.

 

Papież Franciszek:

Drodzy bracia, zanieśmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego przez Jezusa Chrystusa o to, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych wspierał swą łaską akt, który mamy uczynić.
Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Więcej artykułów…