Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Wielki Post

wielki post     W środę popielcową, rozpoczął się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych
z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.
W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej, do których zapraszamy.

     Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się w piątki o godz. 17.30 dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 18.30. Gorzkie Żale w kościele parafialnym o godz. 10.45, w Walkowicach i Węglewie o 9.15.

     Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Czas trwania Wielkiego Postu został ustalony na 40 dni na początku IV w, prawdopodobnie na pamiątkę 40-sto dniowego pobytu Jezusa na pustyni gdzie poszcząc kuszony był przez szatana.
W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem.

     Już w Starym Testamencie osoba, która podejmowała się postu między innymi posypywała głowę popiołem. Było to wyraźne nawiązanie do aktu stworzenia człowieka z prochu ziemi.
Proch jest symbolem przemijalności, a posypanie nim głów - wyrazem poddania się Bogu Stwórcy. Dlatego przy okazji posypywania wiernych popiołem w Środę Popielcową mogliśmy usłyszeć słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz".
    War
to zwrócić uwagę, iż 40 to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest czas.
Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje swoje 40 dni, czas na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia. Ten czas ma swoje szczególne miejsce: na pustyni, z dala od zgiełku świata i jego uciech; w ciszy, tam, gdzie rzeczywiście można Boga usłyszeć w głębi swojego serca.
   Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, będących - jak w ciągu całego roku - bardziej radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu
jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia - czasu bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne - święta wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej.

Zmarł kardynał Józef Glemp. Miał 83 lata.

glempKs. kard. Józef Glemp, na placu przykatedralnym w Gnieźnie, podczas udzielania błogosławieństwa dzieciom.Zdjęcia zostały wykonane podczas obchodów uroczystości ku czci Św. Wojciecha w Gnieźnie w 2009 roku.

Pokłon Trzech Króli - Objawienie Pańskie

trzej krolowie z podarkami dla jezusa

     Święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia, należy do najstarszych w Kościele i największych w roku kościelnym. Słowo epihanos jest pochodzenia greckiego, oznacza zaś objawienie lub zjawienie się. Przez pierwsze trzy stulecia objawienie się Chrystusa narodowi wybranemu oraz Jego objawienie się jako Zbawcy wszystkich ludów ziemi były obchodzone tego samego dnia. Od 4 wieku dzień 25 grudnia stał się Świętem Narodzin lub Bożym Narodzeniem, a dzień 6 stycznia Świętem Objawienia Pańskiego lub Trzech Króli. Nazwano je tak, gdyż Ewangelia mówi nam, że owego dnia mędrcy przybyli ze Wschodu do Jeruzalem mówiąc: "Gdzie jest nowo narodzony król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon".

Mędrcy przybyli prawdopodobnie z Arabii, Chaldei lub Persji. Tradycja mówi, że było ich trzech: Kacper, Melchior i Baltazar. Proroctwo, że "gwiazda wzejdzie z Jakuba" i nauki proroka Daniela w Babilonii rozpowszechniły się na całym Wschodzie. Kiedy ukazała się tajemnicza gwiazda, mędrcy poznali, że przyjście Mesjasza jest bliskie. Narodzić się miał w Judei. Idąc za gwiazdą dotarli do Betlejem. Wchodząc do ubogiej chaty znaleźli Dzieciątko z Maryją, Jego Matką. Upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Następnie otworzyli szkatułki i ofiarowali Dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę.

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie:

Christus mansionem benedicat

Boże Narodzenie

szopka24.12 -Wigilia 

Pasterka godz. 22:30

Walkowice- śp. Leona w 20 rocz. śm., Wandę, Bronisławę Bukowskich, Wiktora, Weronikę, Leona Wagner i zm. z tych rodzin.

 

25.12- Narodzenie Pańskie

godz. 9:30

Walkowice- za zmarłych z rodziny Łozińskich

 

26.12- Św. Szczepana -pierwszego męczennika

godz.9:30

Walkowice- w 5 urodziny Bartka o zdrowie i błogosławieństwo- od rodziców i dziadków

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2012 (Być solą ziemi)

adwent

Umiłowani Archidiecezjanie!

Rozpoczyna się Adwent, a razem z nim okres radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie oraz ostateczne chwalebne przyjście Chrystusa na końcu czasów. W tym czasie bliskie nam jest wołanie liturgicznej modlitwy:
„Słowo zrodzone przed światłem
I blasku Ojca jasności,
Panie i Stwórco wszystkiego,
Czekamy z wiarą na Ciebie”
            (z adwentowego hymnu na Godzinę Czytań).

Więcej…

Więcej artykułów…