Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Wizytacja biskupa Zdzisława Fortuniaka

wiz biskupa

  Dzisiejsza Msza Św. odprawiana w Walkowicach była wyjątkowa. Wyjątkowa ze względu na obecność niezwykłego gościa- biskupa Zdzisława Fortuniaka. Mieszkańcy serdecznie przywitali jego Ekscelencję, następnie uczestniczyliśmy we Mszy Św. Rozważaliśmy słowa Ewangelii wg św. Marka, w której Pan przypomniał nam, że od samego początku w zamyśle Bożym małżeństwo było nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety. W czasie, gdy rozwody stają się przykrą codziennością słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia.

Serdecznie dziękujemy biskupowi Zdzisławowi za obecność, mądrą naukę, miłe słowa oraz uśmiech jakim nas obdarzył. Bóg zapłać!


Program wizytacji

Program wizytacji kanonicznej w Parafii pw. św. Wojciecha w Kruszewie
4-5 października 2015, którą przeprowadzi ks. bp. Zdzisław Fortuniak

Niedziela

8.15  Msza Święta w Kruszewie

9.30  Msza Święta w Węglewie

11.00  Msza Święta w Kruszewie połączona ze sprawozdaniem ks. proboszcza o stanie parafii

13.00  Msza Święta w Walkowicach

15.30  Rozmowa z katechetkami

16.00  Spotkanie z Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną na probostwie

17.00  Różaniec na cmentarzu w Kruszewie

18.00  Rozmowa z ks. wikariuszem

18.30  Rozmowa z ks. proboszczem

19.30  Kolacja z kapłanami z dekanatu

Poniedziałek

9.45  Wizyta w Zespole Szkół w Kruszewie

11.15  Wizyta u rodziców kapłana

12.00  Wizytacja kościoła i biura parafialnego

12.30  Obiad

14.00  Wizyta w Nadleśnictwie Sarbia

16.00  Modlitwa na Os. Polnym i odwiedziny chorych

18.00 Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania

Zmartwychwstanie Pańskie

Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja
Głośmy razem z aniołami: alleluja, alleluja
Triumfuje Boży Syn: alleluja, alleluja
Nieba śpiew podejmij ziemio: alleluja, alleluja.
Zmartwychwstanie2

Boże Narodzenie

Pasterka w Kaplicy w Walkowicach odbędzie się o 22:30
święta rodzina

Środa  24.12.
22.30 – Walkowice – śp. Franciszka Filodę od współpracowników nadzoru wodnego z Ujścia.

Czwartek 25.12. NARODZENIE PAŃSKIE
9.30 – Walkowice – int. wolna

Piątek  26.12. św. Szczepana pierwszego męczennika
9.30 -Walkowice– śp. Leona Bukowskiego

Niedziela 28.12. Niedziela św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
9.30 -Walkowice– śp. Helenę i Władysława Nowickich oraz Jana Nowickiego i zm. z rodz.

 

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś- Święto Podwyższenia Krzyża

   W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
  Uroczysta msza została odprawiona o 12:30. Sumie odpustowej przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Ranke w koncelebrze wikariusza ks. Rafała Dąbrowicza oraz gościa o. Jesse Justa -Misjonarza Ludowego i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej. Ojciec Jesse wygłosił słowo Boże, ukazując nam znaczenie krzyża, którego pionowa belka jest znakiem łączącym ziemię z niebem, zaś pozioma symbolizuje ramiona Chrystusa, który otwiera się na każdego człowieka i pragnie przytulić do swojego ojcowskiego serca. Podczas kazania Ojciec zwrócił uwagę na szatana, który w dzisiejszych czasach walczy z Bogiem i niszczy człowieka na wszelki możliwy sposób. W podstępny sposób pragnie przyporządkować sobie ludzkość . Dlatego tylko w Krzyżu, w hańbiącym narzędziu Męki Chrystusa, powinniśmy odnajdywać znak zbawienia ludzkości oraz zwycięstwo nad szatanem. Śmierć wywyższyła bowiem Syna Człowieczego i obecnie udziela On nam z krzyża swojej mocy.
  Piękna liturgia, wspaniałe słowo boże, wystrój naszej kaplicy oraz uczestnictwo dużej ilości gości i parafian pozwoliły przeżyć duchowo w pełni święto Krzyża Świętego. Na mszy świętej nie zabrakło ministrantów, którzy służyli przy ołtarzu oraz małych dziewczynek, które tak licznie i ochoczo w procesyjnym orszaku sypały piękne kwiaty tworząc kolorowy dywan. Podczas mszy nie zabrakło sztandaru Matek Różańcowych oraz sztandaru OSP Walkowice.
  W końcowej części nabożeństwa ks. proboszcz podziękował Ojcu Jesse, dziewczynkom, młodzieży, strażakom i wszystkim wiernym, którzy przybyli na odpust.
  Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów odpustowych składamy serdeczne "Bóg zapłać".


foto: Maciej Gacek

Więcej artykułów…