Przedszkole Walkowice

     26 stycznia odbyła się, uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Tego dnia dzieci przygotowały dla swoich dziadków najpiękniejsze życzenia wyrażone wierszem, tańcem i piosenką. Mali artyści wspaniale poradzili sobie z rolą aktorów, a dziadkowie z uwagą przyglądali się występom wnuków, nagradzając ich gromkimi brawami. Przedszkolaki swoim występem wyraziły wielką miłość i szacunek do babć i dziadków oraz podziękowali za ciepło i dobroć, które otrzymują od nich każdego dnia. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom piękne prezenty i zaprosiły na słodki poczęstunek oraz wspólną zabawę przy muzyce.
Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz pociechy z wnuków.