Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo….”
krzyż

     Krzyż jest narzędziem haniebnej i okrutnej śmierci Syna Bożego, znakiem rozpoznawczym chrześcijan, powszechnym gestem liturgicznym, a przede wszystkim symbolem odkupienia całej ludzkości i powszechnego pojednania z Bogiem.

     W niedzielę 16 września w Walkowicach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Św. Sumie odpustowej o godz. 12:30 przewodniczył ks. Jerzy Ranke. W celebrze uczestniczył także ks. wikariusz Szymon Kosmala. W homilii ksiądz proboszcz podkreślił znaczenie Krzyża Świętego w życiu każdego człowieka. Wspomniał o wierze naszych przodków, którzy ponad 70 lat temu wznieśli Krzyż na walkowickim cmentarzu. Ich głęboka wiara została przekazana kolejnym pokoleniom, którzy swoim zaangażowaniem w życie kościoła świadczą o Jezusie Chrystusie.
     Po mszy odbyła się procesja wokół kaplicy z Najświętszym sakramentem z udziałem dziewczynek sypiących kwiaty i wiernych oraz został odśpiewany hymn modlitewny Te Deum laudamus. Uwieńczeniem mszy odpustowej było poświęcenie nowego Krzyża Świętego na cmentarzu w Walkowicach, który zastąpił dotychczas stojący . Poświęcenia dokonał ks, proboszcz. Na zakończenie podziękował on wszystkim zaangażowanym w przygotowanie odpustu.


foto: Maciej Gacek