Get Adobe Flash player

III miejsce na zawodach strażackich

     25 czerwca 2017 roku na boisku sportowym w Jędrzejewie odbyły się Miejsko- Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze. W zawodach udział brało 5 drużyn chłopców, 5 drużyn dziewcząt oraz 3 drużyny mieszane. Walkowicką OSP reprezentowali: Mateusz Michalski, Kacper Łoziński, Kuba Łoziński, Piotr Laskowski, Kewin Chmielnik, Martin Faliński oraz Rufin Roszak a ćwiczyli pod czujnym okiem samego prezesa Grzegorza Woźnickiego. Nasza młodzież zajęła III miejsce, co jest dużym sukcesem! Gratulujemy!

105- lecie OSP Walkowice

Dnia 7 czerwca 2014 r. w Walkowicach odbył się piknik strażacki połączony z 105- leciem powstania OSP.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście
- Starosta pan Wiesław Maszewski
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Waldemar Pawłowski,
- Przewodniczący Rady Henryk Mietlicki,
- Wójt Gminy Czarnków pan Bolesław Chwarścianek,
- Komendant Powiatowy PSP Jacek Kwapis,
- Prezes ZOP Kajetan Kaszkowiak,
- Prezes ZO- MG Tadeusz Stachowski,
- Wiceprezes ZO- MG Bogdan Tomaszewski,
- Komendant Gminny Tadeusz Mendyk,
- Ks. proboszcz Jerzy Ranke,
- Właściciel firmy Viabud pan Jacek Gruszkiewicz,
- Pan Henryk Sommerfeld,
- Radny i sołtys z Romanowa Górnego pan Leonard Busse,
- Sołtys wsi Walkowice pan Wiesław Zastawny,
- druhny i druhowie z prezesami na czele z poszczególnych jednostek w gminie oraz mieszkańcy.

Delegacja ze Starostwa i powiatowej straży pożarnej ufundowała z okazji jubileuszu 2 węże strażackie a pozostali złożyli na ręce prezesa statuetki i listy gratulacyjne.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek. Podczas biesiadowania druhowie rywalizowali między sobą w konkurencjach a do tańca przygrywał zespół Robson. Wszyscy bawili się do białego rana.

W dniu 9 czerwca 2014 w Kaplicy w Walkowicach została odprawiona msza św. z okazji 105- jubileuszu powstania OSP przez ks. proboszcza Jerzego Ranke.


Nasza Sikawka w akcji

sikawkawakcji     Na prośbę prezesa OSP Huta dh. Adama Ruta 23 .czerwca 2013 roku strażacy ochotnicy z Walkowic wraz z prezesem wybrali się do Huty, aby podczas II Festynu Sportowo- Rekreacyjnego zaprezentować gaszenie pożaru przy użyciu naszej ponad stuletniej sikawki. Sikawka wraz ze strażakami zaprzężona w konia wyruszyła spod jednostki OSP Huta w towarzystwie pojazdów pożarniczych, lecz to ona wzbudzała największe zainteresowanie. Po dotarciu na boisko sportowe w Hucie sześciu strażaków z Walkowic, ubranych w moro, przy użyciu siły mięśni, ugasiło pożar w postaci zapalonego balotu słomy. Osobą wyznaczoną do gaszenia był prezes OSP Walkowice dh. Grzegorz Woźnicki i to on kierował strumień wody w kierunku wyznaczonego celu. Wszyscy strażacy biorący udział w pokazie zostali zaproszeni na poczęstunek. A o tym, iż pokaz podobał się widowni świadczy fakt, że nasza sikawka została zaproszona na kolejne święto, tym razem w Jędrzejewie.


Wycieczka do Warszawy

    12.06.2013r. 46-osobowa grupa strażaków z miasta i gminy Czarnków z prezesem Tadeuszem Stachowskim, w tym 6 osób z OSP Walkowice uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Na zaproszenie posła RP Romualda Ajchlera.
Zwiedzaliśmy cmentarz na Powązkach, gdzie złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pomnikiem powstańców wielkopolskich i śląskich oraz poległym w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie sejmowych korytarzy. Zwiedziliśmy również Stadion Narodowy, oraz Krakowskie Przedmieście.

Dziękujemy panu Posłowi Romualdowi Ajchlerowi za gościnę i oprowadzenie nas po sejmie.

Prezes OSP
Walkowice
Grzegorz Woźnicki
z druhami


zdjęcia:Ewa Miler


zdjęcia: Radosław


Nowa remiza OSP Walkowice

remiza

      Dnia 8 czerwca 2013 r. w Walkowicach odbył się piknik strażacki połączony z otwarciem i poświeceniem zmodernizowanej remizy.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wicestarosta Tadeusz Teterus, zastępca wójta gminy Czarnków Edward Kulesza, prezes ZOM-G druh Tadeusz Stachowski, wiceprezes ZOM-G druh Bogdan Tomaszewski, komendant gminny druh Tadeusz Mendyk, ks. Proboszcz Jerzy Ranke, właściciel firmy Viabud Jacek Gruszkiewicz, radny i sołtys Romanowa Górnego Leonard Busse, sołtys wsi Walkowice Wiesław Zastawny, druhny i druhowie z poszczególnych jednostek w gminie oraz mieszkańcy wsi.

   Druh prezes Grzegorz Woźnicki oraz druhowie, którzy włożyli największy wkład pracy w remont remizy otrzymali podziękowania. Podziękowanie otrzymali również sponsorzy Jacek Gruszkiewicz, druh Włodzimierz Wylegała. Wyrazy uznania i podziękowania od wójta gminy Czarnków otrzymali prezes ZOM-G Tadeusz Stachowski, wiceprezes ZOM-G Bogdan Tomaszewski i gminny komendant Tadeusz Mendyk.
   Przecięcia wstęgi i otwarcia remizy dokonali zastępca wójta Edward Kulesza, prezes Tadeusz Stachowski i prezes OSP Walkowice Grzegorz Woźnicki. Remizę poświęcił ks. Proboszcz Jerzy Ranke.

  Po oficjalnej uroczystości goście i druhowie zwiedzali remizę a następnie udali się na poczęstunek. Podczas biesiadowania druhowie rywalizowali miedzy sobą w konkurencjach za które otrzymali upominki.


Więcej artykułów…
Dziś imieniny : Marii Zefiryny
Jutro : Moniki Cezarego
Solenizantom składamy najlepsze życzenia.