Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Prace remontowe w Kaplicy w Walkowicach

zdjecie 26

    Zapiski z kroniki Kaplicy Cmentarnej w Walkowicach: „ Trudno dziś zliczyć wartość prac mieszkańców Walkowic wykonywanych dla swej wsi, czasem kosztem wielu trudów i osobistych wyrzeczeń.”

W roku 1987 rozpoczęto prace przy ogrodzeniu cmentarza i wówczas zrodziła się myśl budowy kaplicy przycmentarnej. W 1988 roku został wybrany Komitet budowy Kaplicy. Problem pojawił się jednak z miejscem na którym miała być postawiona kaplica. Właściciel ziemi na terenie zamkniętego cmentarza ewangelickiego zażądał wykupienia terenu za sumę na jaką mieszkańcy wioski nie mogli sobie pozwolić, ponieważ kilkakrotnie przewyższała zebraną sumę na ten cel. Wówczas państwo Krystyna i Antoni Rybakowie zaproponowali własny grunt przylegający do cmentarza. Propozycja została przyjęta i po załatwieniu formalności związanych z przejęciem gruntów na rzecz parafii przystąpiono do prac ziemnych. Na przełomie maja/ czerwca 1990 roku rozpoczęto budowę Kaplicy. Postawienie Kaplicy w stan surowy trwało 7 dni. Wiosną 1991 roku rozpoczęto prace wykończeniowe i wyposażeniowe, które zakończono w kwietniu 1992 roku. Bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Walkowic i sąsiednich wiosek było wyświęcenie kaplicy pw. Krzyża Świętego, które miało miejsce 27 września 1992 roku o godz 10:00 przez ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka. Wydarzenie to zostało zarejestrowane na kasecie video i dzisiejsze pokolenie może być świadkami wydarzeń z przed ćwierć wieku. Wyświecenie Kaplicy było uwieńczeniem trudów, zmagań ludzi, którzy poświęcili czas i pracowali w pocie czoła by Walkowice miały swoją Kaplicę, w której co tydzień będą gromadzić się na wspólnej mszy. Podziękowania należą się nie tylko mieszkańcom wioski ale także spoza , z różnych stron kraju i zagranicy którzy wspierali finansowo, o czym możemy dowiedzieć się czytając kronikę. Wspomina się w niej również tych, których nie było gdy budowano kaplicę a dziś wspomagają finansowo i materialnie.

W tym roku mija 25 lat od tego pamiętnego wydarzenia. Wrzesień będzie wielkim miesiącem dla nas. Będziemy obchodzić Jubileusz powstania Kaplicy. Z tego powodu m.in. obecny proboszcz kanonik ks. Jerzy Ranke postanowił odnowić i upiększyć kaplicę. Prace remontowe rozpoczęły się w połowie kwietnia tego roku. Codziennie jesteśmy świadkami zmian w wnętrzu kaplicy. Oprócz specjalistów, którym powierzono to zadanie mieszkańcy Walkowic i sąsiednich wiosek pomagają w pracach remontowych. Tak jak 25 lat temu tak i dzisiaj każdy może mieć swój udział przy odnowie Kaplicy. Oprócz ludzkiej pracy potrzeba modlitwy i wsparcia finansowego by Kaplica mogła stać się jeszcze piękniejszym miejscem modlitwy, spotkania z Bogiem i Naszą Matką Maryją.