Od dnia 7 grudnia 2018 przeprawa promowa
na rzece Noteć w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy

www.Walkowice.pl

Hołd Powstańcom Wielkopolskim

122

  „Przejawem świadomości narodowej i pragnienia ułożenia życia w wolnej Polsce był wybuch powstania we wsi w 1919 roku. Polacy, byli żołnierze armii pruskiej, niejednokrotnie w niemieckich mundurach, z biało czerwoną opaską na ramieniu, chwycili za broń i dnia 13 lutego, po całodziennej bitwie, oswobodzili wieś i wywiesili biało czerwone sztandary. W bitwie tej poległo dwóch Niemców, a niezatartą chwałą w kronikę wsi wpisali się powstańcy tacy, jak: Jan Wylegała, Ignacy Wylegała, Marian Wylegała, Roman Wylegała, Feliks Wylegała, Franciszek Biskup, Nikodem Rybarczyk, Andrzej Michalski, Kazimierz Grzegorek, Andrzej Grzegorek, Michał Grzegorek, Stefan Gruss, Feliks Kierl, Stanisław Rosa, Leon Dobras, Czesław Bętkiewicz, Stefan Szyszka, Jan Zawierucha, i wielu, wielu innych. Nim Polacy zdobyli wolność, sporo ich jeszcze zostało internowanych i wywiezionych do Piły. Jako zakładników wywieziono: Stefana Michalskiego, Antoniego Szulca, leśniczego Przybyłowicza i Grussa. Dzień 13 lutego został przez ludność Walkowic uznany jako dzień uzyskania niepodległości wsi”.                                                                                            

Źródło: kronika Walkowic

Co roku, 13 lutego wspominamy naszą historię i oddajemy hołd bohaterom tamtych lat.