Od dnia 24.04.2024 Prom na rzece Noteć,
wznawia kursowanie w okresie letnim.

www.Walkowice.pl

Aktualności

Zakończono zadanie pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”

IMG 20210629 181140 9

 

 

logounijne
Zakończono zadanie pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”

Walkowice, dnia 30.06.2021 r.

Zakończono zadanie pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach” zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach zadania wybudowano wiatę drewnianą, wyrównano i uporządkowano teren na projektowej działce, wyremontowano zjazdy do posesji, zakupiono elementy małej architektury - kamień pamiątkowy, lampę solarną, lampki doświetlające, ławki parkowe i betonowy stół do gry w szachy.
Projekt miał na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD. Efektem operacji jest podniesienie walorów turystycznych wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Walkowice.

Wykonawcą zadania była firma Viabud Sp. z o. o. z siedzibą w Walkowicach.

Kosz całkowity zadania: 115.771,90
Wkład własny niefinansowy: 12.000,00
Dofinansowanie: 103.771,90

Zarząd OSP Walkowice


Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”.

IMG 20210617 122537 8

 

logounijne

 

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”.


Walkowice, dnia 17.05.2021 r.

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie realizuje firma Viabud Sp. z o. o. z siedzibą w Walkowicach.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę wiaty drewnianej, wyrównanie terenu, zakupie elementów małej architektury - kamienia pamiątkowego, lampy solarnej, lampek doświetlających, ławek parkowych i betonowego stołu do gry w szachy.
Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD.
Termin zakończenia robót nastąpi w czerwcu 2021.
Kosz całkowity zadania: 115.771,90
Wkład własny niefinansowy: 12.000,00
Dofinansowanie: 103.771,90

Zarząd OSP Walkowice


Budowa placu rekreacji w Walkowicach

PROW

Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana pod koniec ubiegłego roku.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie wiaty drewnianej, wyrównaniu terenu, zakupie elementów małej architektury - kamienia pamiątkowego, lampy solarnej, lampek doświetlających, ławek parkowych i betonowego stołu do gry w szachy.

Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD.

Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy zadania.

Zakończenie zadania nastąpi w czerwcu 2021 roku.
logounijne

Archiwalne zdjęcia