Przedszkole Walkowice

    4 grudnia obchodzimy w Polsce Barbórkę. W tym dniu swoje święto obchodzą górnicy. Jest to ważne święto, gdyż surowce wydobywane przez górników wykorzystujemy w swoim życiu codziennym. Nasze przedszkolaki poznały wiele nowych pojęć jak: czako, sztygar, perlik, poznały właściwości węgla, soli oraz rtęci, wykonały zabawy badawcze z solą i węglem oraz obejrzały prezentację multimedialną przedstawiającą pracę górnika. Dzieci były zafascynowane i zaciekawione, być może w przyszłości ktoś z nich będzie chciał zostać górnikiem.