Przedszkole Walkowice

800

Schodzenie się dzieci

800-845

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integrujące grupę, pomoc w przygotowaniu do zajęć, prace porządkowe, ćwiczenia poranne

845-900

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

900-920

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

920-935

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, mycie zębów

935-1005

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

1005-1020

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w sali

1020-1050

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową organizowane i swobodne na placu zabaw, placu przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki

1050-1215

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki

1215-1230

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania

1230-1250

II śniadanie

1250-1300

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe

1300-1400

Odpoczynek poobiedni: słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury lub czytanie utworów literackich. Zabawy i gry stolikowe. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia w małych zespołach. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci