Przedszkole Walkowice

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole w Walkowicach

ODDZIAŁ 5 GODZINNY

800-900

Zabawy w kącikach tematycznych, praca zespołowa dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, zabawy integrujące grupę , rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem   dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, pomoc w przygotowaniu do zajęć, prace porządkowe, ćwiczenia poranne

900- 915

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

915-935

Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

935-950

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe

950-1030

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

1030-1045

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

1045-1115

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

1115-1200

Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy ruchowe w sali, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki

1200-1300

Zabawy i gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, praca wyrównawcza, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe