Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo….”
krzyż

     Krzyż jest narzędziem haniebnej i okrutnej śmierci Syna Bożego, znakiem rozpoznawczym chrześcijan, powszechnym gestem liturgicznym, a przede wszystkim symbolem odkupienia całej ludzkości i powszechnego pojednania z Bogiem.

     W niedzielę 16 września w Walkowicach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Św. Sumie odpustowej o godz. 12:30 przewodniczył ks. Jerzy Ranke. W celebrze uczestniczył także ks. wikariusz Szymon Kosmala. W homilii ksiądz proboszcz podkreślił znaczenie Krzyża Świętego w życiu każdego człowieka. Wspomniał o wierze naszych przodków, którzy ponad 70 lat temu wznieśli Krzyż na walkowickim cmentarzu. Ich głęboka wiara została przekazana kolejnym pokoleniom, którzy swoim zaangażowaniem w życie kościoła świadczą o Jezusie Chrystusie.
     Po mszy odbyła się procesja wokół kaplicy z Najświętszym sakramentem z udziałem dziewczynek sypiących kwiaty i wiernych oraz został odśpiewany hymn modlitewny Te Deum laudamus. Uwieńczeniem mszy odpustowej było poświęcenie nowego Krzyża Świętego na cmentarzu w Walkowicach, który zastąpił dotychczas stojący . Poświęcenia dokonał ks, proboszcz. Na zakończenie podziękował on wszystkim zaangażowanym w przygotowanie odpustu.


foto: Maciej Gacek


Powitanie ks. Szymona

powitanie (1) mg

    Dekretem Metropolity Poznańskiego, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w dniu 25 sierpnia wikariuszem par. pw. św. Wojciecha w Kruszewie mianowany został ks. mgr Szymon Kosmala, który pochodzi z parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie a przybył do nas z par. pw. Świętego Krzyża w Szamotułach. Jest to jego druga parafia po święceniach kapłańskich, które przyjął 27 maja 2010 r. w katedrze poznańskiej.
     W niedzielę 26 sierpnia powitaliśmy nowego wikariusza, który przejął obowiązki po ks. mgr lic. Adamie Pawłowskim. Na Mszy św. o godz 13:00 ks. Szymon udzielał sakramentu pokuty i pojednania oraz wygłosił do mieszkańców Walkowic słowo Boże. Życzymy mu wytrwałości i wielu owoców posługiwania w naszej wspólnocie parafialnej.
      Zanośmy w intencjach Księdza Szymona przed tron Boży swoje modlitwy, by wierny swemu powołaniu niósł Chrystusa dla ludzi, do których został posłany.


Pożegnanie ks. Adama

pozegnanie (1) mg

      W piątek 24 sierpnia o godz. 19:00 podziękowaliśmy ks. mgr lic. Adamowi Pawłowskiemu za dwuletnią, dającą świadectwo wiary, posługę. Za piękne, wzniosłe kazania. Za prawdę głoszoną z ambony, za odwagę, by z gorliwością bronić wartości religijnych. Jakże wiele padło serdecznych słów wypowiadanych ze wzruszeniem. Nie zabrakło uśmiechów, kwiatów i prezentów. Jego droga usłana była głębokim doświadczeniem. Przez okres posługi kapłańskiej w naszej Parafii poznaliśmy Go jako wspaniałego człowieka i księdza. Z podziwem patrzyliśmy na hobby księdza. Uprawianie sportu wymaga bowiem silnego ducha. Praca z młodzieżą daje mu dużo satysfakcji. Dzięki swojemu zaangażowaniu zgromadził wokół siebie grono młodych, z którymi wędrował, śpiewał, jeździł, głosił słowo Boże.
       Msza dziękczynna za Jego dotychczasową posługę w naszej parafii zgromadziła wielu wiernych. Tak to już w kapłaństwie bywa, że kapłani nie są na stałe przypisani do danej parafii i co jakiś czas przychodzi zmiana. To jest właśnie proza życia każdego kapłana. Takim pożegnaniom, bardzo często towarzyszy żal, o to, że tyle się zrobiło a już trzeba odejść. Jest to zrozumiałe. Żal jest również po drugiej stronie, a więc w nas parafianach.
       Księdzu Adamowi już jako wikariuszowi nowej parafii w Poznaniu życzymy szybkiej aklimatyzacji w nowym miejscu i wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i opieki Matki Bożej.

Odchodzisz od nas, lecz bądź pewny tego,

że gdy za Tobą zatęsknimy,

to się zbierzemy i pojedziemy,

i Cię w Poznaniu odwiedzimy.”

     Ksiądz Adam pochodzi z par. pw. Narodzenia Pańskiego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.2002r. w Poznaniu z rąk ks. abp. Stanisława Gądeckiego. Posługiwał w kilku parafiach: w Kościanie-Farze, Poznaniu-Główna, Luboniu, Lubaszu oraz w naszej. Dekretem Metropolity Poznańskiego, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w dniu 25 sierpnia został mianowany wikariuszem parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała w Walkowicach

    
     Zakończenie Oktawy Bożego Ciała w tym roku miało miejsce w Walkowicach. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 19-stej, a po niej odbyła się procesja dookoła naszej miejscowości. Deszczowa aura nie zraziła przybyłych gości, a modlitwa i śpiew towarzyszyły procesji. Przygotowane zostały cztery ołtarze, do których zmierzał orszak. Dużo pracy i zaangażowania mieszkańców wymagało ustrojenie trasy oraz ołtarzy.
Dziękujemy wszystkim osobom, które miały w tym swój udział.

 

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

    


foto: Maciej Gacek

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA


PONIEDZIAŁEK 11.06.2012 r.
Godz. 19.00 WĘGLEWO Msza Św. z procesją do czterech ołtarzy.


WTOREK 12.06.2012 r.

Godz. 18.00 BIERZMOWANIE - Msza Św. w intencji bierzmowanych, ks. bp. Marek Jędraszewski.


ŚRODA 13.6.2012r.

Godz. 19.00 ROMANOWO G. Msza Św. z procesją do czterech ołtarzy.

CZWARTEK 14.6.2012r.

Godz. 19.00 WALKOWICE Msza Św. z procesją do czterech ołtarzy
(zakończenie Oktawy Bożego Ciała)


PIĄTEK 15.6.2012r.UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Godz. 19.00 Msza Św. z procesją do figury Pana Jezusa na ul. Dworcowej.

Więcej artykułów…